Calderes d'aigua sobrescalfada

HHAS

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogas

La HHAS és una caldera d'aigua sobreescalfada, horitzontal, pirotubular, de tres passos de fums i cambra de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

Amb potències tèrmiques des de 1.500 kW a 15.000 kW, pressions de 6 a 16 bars i temperatures des de 110 a 220 ºC, utilitzant combustibles líquids o gasosos.

Les seves característiques principals resumides són:

Gràcies al disseny i a la secció dels tubs de fums, així com a la separació entre ells, fan que la caldera HHAS, tingui una bona recirculació interna d'aigua assegurant la millor transmissió de calor i aconseguint una baixa resistència al pas dels fums.

Com a conseqüència de la investigació continuada i de l'experiència acumulada al llarg de més de 75 anys, la caldera HHAS, gràcies al seu aïllament de gran espessor i alta densitat, així com al seu disseny de portes aïllades, té unes pèrdues per radiació molt baixes.

El disseny de la llar, fa que la caldera HHAS tingui una baixa càrrega tèrmica a la cambra de combustió (< de 1’25 MW/m3) aconseguint una combustió molt poc contaminant.

La caldera HHAS, és una de les que té més alt rendiment del mercat, segons la pressió i el combustible pot arribar a un rendiment del 91%

La caldera HHAS, pot subministrar-se (sota comanda) amb l’armari elèctric de control ATTSUTROL, amb autòmat  incorporat, podent aconseguir una vigilància de 24 o 72 hores.

El protector de plàstic que cobreix l'aïllament extern (acer inoxidable polit mirall), el preserva durant el procés d'instal·lació. L'escala i plataforma en la generatriu superior són mesures de protecció pel personal de manteniment que es subministren com a una opció sota comanda.

La caldera RLAS, amb un únic comandament per a la posada en marxa, indicadors d'incidències, bloquejos automàtics contra maniobres errònies i un panell amb instruccions resumides de manteniment, és molt fiable i comprensible per a l'operador de calderes. 

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

Contacte
Newsletter

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i la seva experiència mentre visita el nostre web.