Altres equips d'oli tèrmic

DC


Dipòsit col·lector d'emmagatzematge d'oli tèrmic, d'execució cilíndric-horitzontal, per allotjar el volum d'oli contingut en la instal·lació.

Dipòsit col·lector d'emmagatzematge d'oli tèrmic, d'execució cilíndric-horitzontal, per allotjar el volum d'oli contingut en la instal·lació.

Dipòsit col·lector d'emmagatzematge d'oli tèrmic, d'execució cilíndric-horitzontal, per allotjar el volum d'oli contingut en la instal·lació.

Dipòsit construït segons codi AD-MERKBLÄTER amb els següents materials: fons tipus Klopper normalitzats de gruix adequat, virolla metàl·lica d'acer P265GH que conforma el cos cilíndric del dipòsit, potes suport amb xapa d'acer S235 JR, tubuladures A106b, brides DIN-2633 PN -16 i terminació amb pintura anticalòrica.

Incorpora una bomba d'engranatges amb motor elèctric i un bypass de canonada, amb les vàlvules de seccionament adequades per realitzar totes les maniobra d'ompliment i buidatge que requereix la instal·lació.

Contacte
Newsletter