Altres equips d'oli tèrmic

Economitzador d'oli tèrmic

Millora del rendiment

Economitzador d'oli tèrmic

Economitzador d'acer al carbó, pel preescalfament de l'oli de retorn de la instal·lació. Bateria instal·lada en la sortida de la xemeneia.

Economitzador d'acer al carbó, pel preescalfament de l'oli de retorn de la instal·lació. Bateria instal·lada en la sortida de la xemeneia.

Mitjançant la bateria s'aconsegueix augmentar el rendiment a 3-4% aconseguint un rendiment global del 90% (amb temperatura de retorn d'uns 200ºC)

Economitzador d'oli tèrmic - Millora del rendiment
Contacte
Newsletter