Per a què es fan servir les calderes industrials de vapor a l’agricultura?

Per al sector agrícola es habitual fer servir calor per a evitar fenòmens naturals desfavorables, com les gelades, per al creixement dels cultius més delicats en hivernacle. A més, en comptes d'escalfar l'aire, l'aportació de calor a la terra és més recomanable.

Les calderes de vapor que funcionen amb biomassa són utilitzades habitualment per les empreses d'aquest sector. Els models alimentats per biomassa que ATTSU fabrica i instal·la s'adapten gràcies a les seves característiques tècniques a les necessitats d'aquests clients. Per exemple, davant la gran varietat de combustibles sòlids que es poden usar en aquestes calderes, les graelles mòbils dels models ATTSU faciliten amb el seu moviment el pas del combustible per la cambra de combustió.

El sector agrícola confia per als seus processos enel vapor de les calderes ATTSU.Contacte
Newsletter