Calderes d'aigua sobrescalfada

HHAS

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogas

La HHAS és una caldera d'aigua sobreescalfada, horitzontal, pirotubular, de tres passos de fums i cambra de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

Amb potències tèrmiques des de 1.500 kW a 15.000 kW, pressions de 6 a 16 bars i temperatures des de 110 a 220 ºC, utilitzant combustibles líquids o gasosos.

Les seves característiques principals resumides són:

• Gràcies al disseny i a la secció dels tubs de fums, així com a la separació entre ells, fan que la caldera HHAS, tingui una bona recirculació interna d'aigua assegurant la millor transmissió de calor i aconseguint una baixa resistència al pas dels fums.
• Com a conseqüència de la investigació continuada i de l'experiència acumulada al llarg de més de 75 anys, la caldera HHAS, gràcies al seu aïllament de gran espessor i alta densitat, així com al seu disseny de portes aïllades, té unes pèrdues per radiació molt baixes.
• El disseny de la llar, fa que la caldera HHAS tingui una baixa càrrega tèrmica a la cambra de combustió (< de 1’25 MW/m3) aconseguint una combustió molt poc contaminant.
• La caldera HHAS, és una de les que té més alt rendiment del mercat, segons la pressió i el combustible pot arribar a un rendiment del 91%
• La caldera HHAS està certificada segons la Directiva Europea 2014/68/UE.
• La caldera HHAS, pot subministrar-se (sota comanda) amb l’armari elèctric de control ATTSUTROL, amb autòmat  incorporat, podent aconseguir una vigilància de 24 o 72 hores.
• El protector de plàstic que cobreix l'aïllament extern (acer inoxidable polit mirall), el preserva durant el procés d'instal·lació. L'escala i plataforma en la generatriu superior són mesures de protecció pel personal de manteniment que es subministren com a una opció sota comanda.
• La caldera RLAS, amb un únic comandament per a la posada en marxa, indicadors d'incidències, bloquejos automàtics contra maniobres errònies i un panell amb instruccions resumides de manteniment, és molt fiable i comprensible per a l'operador de calderes. 

Contacte