Calderes de fluid tèrmic

FTE

Elèctrica

La caldera elèctrica de fluid tèrmic ATTSU FTE transforma l'electricitat en calor mitjançant resistències elèctriques submergides en el fluid tèrmic.

Per la seva simplicitat d'instal·lació i neteja són ideals pel seu ús en laboratoris. Models estàndard a partir de 15 kW i temperatures de 300 ºC.

Opcional amb certificat ATEX per entorns explosius/perillosos

La caldera elèctrica de fluid tèrmic ATTSU FTE, utilitza com a energia tèrmica l'electricitat, transformada en calor per resistències elèctriques submergides en el fluid tèrmic, amb rendiments tèrmics molt elevats.

Amb l'experiència de més de 50 anys i la investigació continuada s'ha aconseguit que la caldera FTE, tingui una temperatura de pel·lícula homogènia i estable, traduïda en una llarga vida del fluid calor portant.

Amb un diferencial tèrmic estàndard de 20 ºC. Consultar per altres temperatures.

Models especials per temperatures molt elevades (400ºC) o fluid tèrmic en fase vapor.

Es poden oferir models especials per aplicacions en fase vapor.

La caldera FTE pot subministrar-se (sota comanda) amb l'armari elèctric de control ATTSUTROL, amb autòmat incorporat per sistemes de telecomandament.
La caldera FTE amb un únic control per a la posada en marxa, indicadors d'incidències, bloquejos automàtics contra maniobres errònies i un panell amb instruccions resumides de manteniment, la fa molt fiable i comprensible a l'operador de calderes. 

La caldera FTE pot subministrar-se (sota comanda) ATEX, per ser col·locada en entorns amb risc d'explosió.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

 

Contacte
Newsletter