Calderes de vapor

GE INOX

Elèctrica totalment d'inoxidable

La GE INOX és un generador de vapor elèctric, concebut per petits consums de vapor, instal·lacions en ambients nets i subministrament de vapor de gran puresa

La caldera està construïda en acer inoxidable AISI-316L amb una producció de vapor de 20 a 15.000 Kg/h i fins una pressió de 12 bars.

Està especialment dissenyada per instal·lacions que precisen un generador fabricat en acer inoxidable i amb un títol de vapor d'alta qualitat i puresa.

Les seves característiques principals resumides són:

Generador de vapor en acer inoxidable AISI-316L 

Pèrdues per radiació mínimes a conseqüència del seu aïllament d'alta densitat.

Gran accessibilitat pel manteniment i revisió, degut al registre i panells desmuntables del cos a pressió.

Alt títol de vapor, gràcies al gran volum i l’altura de la cambra de vapor, units a la incorporació interior del separador de gotes.

Les resistències òhmiques de baixa càrrega d'acer inoxidable, encapsulades i blindades, totalment submergides fan que la GE sigui una caldera amb una immillorable transmissió tèrmica.

L'escalonament de potència des de 1 fins a 10 o més etapes fan de la GE, un generador de vapor flexible i modulant en la producció de vapor.

Sota comanda, la caldera GE pot subministrar-se amb armari elèctric de control ATTSUTROL, amb autòmat incorporat aconseguint una vigilància de 24 o 72 hores.

La caldera GE té un únic control per a la posada en marxa, indicadors d'incidències, bloquejos automàtics contra maniobres errònies i un panell amb instruccions resumides de manteniment, elements que la fan molt fiable i comprensible per a l'operador de calderes. 

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

Contacte
Newsletter