Calderes de vapor

VL - INOX

Vapor net

El generador de vapor net d'acer inoxidable utilitza vapor industrial, aigua sobreescalfada o fluid tèrmic per produir vapor net.

Produccions de vapor a partir de 50 kg/h i potència tèrmica a partir de 38 kW

Les seves principals característiques són:

Equip construït totalment en acer inoxidable, incloses les vàlvules.

•La producció de vapor es realitza mitjançant intercanviadors de calor totalment de acer inoxidable.

Gràcies al seu perfecte aïllament tèrmic, mitjançant una capa de 100 mm de llana de roca d'alta densitat, les pèrdues de calor son mínimes.

•Alt títol de vapor, aconseguit gràcies a la suma del seu gran volum interior, l'altura de la cambra de vapor unida a un distribuïdor intern connectat a la sortida de vapor.

•La producció de vapor està controlada mitjançant un modulador de manera que la producció és contínua i ajustada a la demanda.

•La versió d'escalfament amb vapor incorpora preescalfador d'aigua d'alimentació mitjançant el refredament del condensat.

•La gran accessibilitat als seus òrgans facilita el manteniment, així com la inspecció exterior o de l'interior de l'equip.

•Els generadors de vapor net ATTSU poden subministrar-se amb maniobra de comandament  ATTSUTROL que incorpora les últimes tecnologies de control i comunicació, amb les quals es recullen històrics de revisions, incidències, etc.

Una àmplia gamma d'equips ens permet trobar el generador que millor s'ajusta a les seves necessitats.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

Contacte
Newsletter