Calderes de vapor

Model V

Vaporitzador 

El vaporitzador ATTSU V està dissenyat com una caldera de vapor per a la producció de vapor a partir de vapor a pressió més alta o oli.

L'escalfament es realitza mitjançant feixos de tubs intercanviadors d'acer inoxidable o acer carbó i placa de muntatge del mateix material.

Les seves principals característiques són:

El vaporitzador ATTSU model V està dissenyat per la producció d'energia mitjançant  vapor o oli tèrmic com fluid calor portant. 

Els materials utilitzats en ambdós elements que conformen el vaporitzador (feix tubular i recipient a pressió) poden ser tant d'acer AISI 304 L, AISI 316L o acer carbó.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

Contacte
Newsletter