Calderes d'aigua calenta

ACE

Elèctrica

La ATTSU ACE és una caldera d'aigua calenta elèctrica, concebuda per petits i mitjans consums

Potència tèrmica des de 15 kW fins a 3.000 kW per equip

Les seves característiques principals resumides són:

La seva mida reduïda és el resultat d'una llarga experiència constructiva i una constant millora del producte.

•Immillorable aprofitament tèrmic, ja que a més de tenir les resistències submergides en aigua, el seu disseny busca la màxima velocitat de l'aigua al voltant de les resistències, la qual cosa afavoreix l'intercanvi unit a un excel·lent aïllament tèrmic que tot en conjunt proporciona la màxima eficiència.

•Accessibilitat a tots els seus components i conseqüentment fàcil manteniment.

•Flexibilitat de funcionament gràcies a l’esglaonament de potències (fins a 10 o més etapes de potència segons la capacitat de la caldera)

•L'equip estàndard inclou la maniobra de control amigable –fàcil de comprendre i operar, amb protecció diferencial i totes les seguretats reglamentàries més les específiques dels equips ATTSU, opcionalment podem oferir control analògic, autòmat, comunicacions Modbus, Profibus, etc. 

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres.

 

Contacte
Newsletter