Calderes d'aigua calenta

S

Gas natural, Gasoil, Fueloil i Biogàs

La caldera S és una caldera pirotubular d'inversió de flama o de tres passos per a la generació d'aigua calenta.

Potències entre 200 i 3.500 kW, pressions de diseny fins a 6 bars i temperatures fins a 110ºC (per més temperatura veure la sèrie d'aigua sobreescalfada)

Els principals elements tècnics del disseny són:

Aquestes calderes, per la seva robustesa, estan especialment preparades per utilitzar-les amb biogàs com a combustible.
El tipus de construcció de les calderes S garanteix la potència amb alts rendiments tèrmics fins i tot a altes temperatures de servei.

Un acurat estudi de les seves geometries per a obtenir una relació òptima entre els volums de combustió i les superfícies d'intercanvi.

Acurada selecció de materials per una llarga durada de la caldera.

Les calderes són de combustió pressuritzada amb 3 passos de fums de tipus cilíndric horitzontal amb inversió de flama a la llar, completament rodejada per l'aigua que la refreda, la flama produïda pel cremador s’inverteix perifèricament cap a la part posterior, on els fums entren a dins del feix tubular i s'insereixen les turbohèlix que creen un recorregut vertiginós que augmenta l'intercanvi tèrmic per convecció. A la sortida del feix tubular els fums es recullen a la cambra posterior i es canalitzen cap a la xemeneia.

Les calderes estan equipades amb una porta sobre frontisses que permet l'obertura cap a la dreta o l'esquerra.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres.

 

S  - Gas natural, Gasoil, Fueloil i Biogàs S  - Gas natural, Gasoil, Fueloil i Biogàs S  - Gas natural, Gasoil, Fueloil i Biogàs
Contacte
Newsletter