Altres equips de vapor

CV

Distribuïdor de vapor

El col·lector de vapor CV és un equip pensat i dissenyat per a realitzar una distribució òptima de vapor en qualsevol línia de procés.

És dissenyat i fabricat segons les necessitats del procés, adaptant-se als requeriments interns de producció i subministrament.

Les seves principals característiques són:

- Fabricat i dissenyat segons les necessitats del circuit. 

- Pressions de disseny segons les necessitats del consumidor. 

- Sistema de purga de condensats integrat. 

- Certificació segons la Directiva Europea 2014/68/UE. 

- Marcatge CE. 

Contacte
Newsletter