Altres equips de vapor

DF

Refredador de purgues

El model DF es un refredador de purgues compacte, dissenyat per l'ús en qualsevol caldera i instal·lació de vapor.

L'evacuació freqüent de purgues en calderes de vapor, obliga a disposar de desaigües preparat per aigües a alta temperatura. La gamma de dipòsits DF s'encarreguen de refredar les aigües de purga, assegurant d'aquesta manera una evacuació a temperatures assequibles per a qualsevol tipus de desaigües.

Les seves principals característiques són:


- Construïts en xapa de acer inoxidable AISI-316 equipats amb tot el conjunt de vàlvules i instrumentació.

- Volums de 60, 200 o 360 litres en models estàndard.

- Control automàtic de la temperatura de descàrrega a la xarxa de sanejament.

- Adaptables en mesures i volums segons demanda.

- Fàcil instal·lació i muntatge "plug and play". No necessita cimentació ni obra civil.

Contacte
Newsletter