Altres equips de vapor

RVE

Reescalfador de vapor elèctric

Determinats processos requereixen vapor sobreescalfat, per aquest motiu les calderes de vapor es doten de sobreescalfadors de vapor en la pròpia caldera, com és el cas de les calderes

Les seves principals característiques són:

La sèrie RVE d'ATTSU cobreix el ventall industrial on el títol de vapor ha de complir amb unes exigències determinades de temperatura i humitat. Els models RVE d'ATTSU poden ser dimensionats i dissenyats a dins del cos de la caldera o independentment es poden col·locar en qualsevol punt de consum.

Per atendre a la necessitat que les pèrdues de temperatura provoquen al vapor a dins d'un procés industrial, ATTSU ofereix la possibilitat dissenys exclusius per a cada necessitat.

RVE - Reescalfador de vapor elèctric RVE - Reescalfador de vapor elèctric
Contacte
Newsletter