Notícies

Li oferim un resum de les notícies
més rellevants relacionades amb el Grup ATTSU

Nova caldera elèctrica d’aigua sobreescalfada subministrada a una indústria a Estònia

ATTSU al món

ATTSU ha subministrat una nova caldera elèctrica d’aigua sobreescalfada de 250 kW model ASE-250 potenciant d’aquesta manera la nostra presència als països bàltics.

Aquesta caldera instal·lada a una indústria de Tallin, treballa a 110 ºC i funciona amb blocs independents de resistències elèctriques de 20 kW, amb 4 etapes de funcionament.

La caldera ASE-250 és una caldera Ecofriendly (cero emissions de gasos CO, CO₂, NOx a l’atmosfera), el seu rendiment tèrmic és del 99% i té un funcionament totalment sostenible amb el medi ambient.

 

Contacte
Newsletter