Calderes Industrials

GEMV

Elèctrica mitja tensió (4160 - 6600 V)

Caldera de vapor elèctrica (4 - 6 KV) que produeix vapor de gran puresa, amb un alt rendiment i produccions de 3.000 kg/h a 20.000 Kg/h de vapor

HHE - Hybrid

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor, pirotubular de tres passos de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

HH

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor, pirotubular de tres passos de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

RLE - Hybrid

Gas natural, GLP, Gasóleo, Fuelóleo, Biogás + Electricidad

Caldera de vapor pirotubular hibrida de Gas natural, GLP, Gasóleo, Fuelóleo, Biogás + Electricidad

RL

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor pirotubular de tres passos de fums amb inversió de flama.

GE

Elèctrica baixa tensió (400 - 690 V)

Caldera de vapor elèctrica que produeix vapor de gran puresa, amb un alt rendiment i produccions de 20 kg/h a 15.000 Kg/h de vapor

GEHV

Elèctrica alta tensió (6 - 25 kV)

El GEHV és un generador de vapor elèctric (6 a 25 KV) pensat per a grans consums. Tipus d'elèctrode o raig

GE INOX

Elèctrica totalment d'inoxidable

La GE INOX és un generador de vapor elèctric, concebut per petits consums de vapor, instal·lacions en ambients nets i subministrament de vapor de gran puresa.

CSPM

Biomassa

La caldera CSPM és un generador de vapor, horitzontal, pirotubular amb llar refrigerada per la mateixa aigua de la caldera dissenyada per a qualsevol tipus de biomassa.

BV

Cogeneració i recuperació de gasos

La BV de ATTSU és una caldera de vapor dissenyada per recuperar el calor dels gasos d' escapament de motors, turbines, forns, etc., per la realització d'instal·lacions de cogeneració i recuperació.

VL - INOX

Vapor net

El generador de vapor net d'acer inoxidable utilitza vapor industrial, aigua sobreescalfada o fluid tèrmic per produir vapor net i de gran puresa.

V

Vaporitzador 

El vaporitzador ATTSU V està dissenyat com una caldera de vapor per a la producció de vapor a partir de vapor a pressió més alta o oli.

Contenedor

Sala de calderes mòbil

Es tracta d'una sala de calderes mòbil amb mesures d'un contenidor marítim de 20 peus estàndard o un contenidor aïllat fet a mesura, preparat per a ser connectat i funcionar a mode 'plug & play'.

FT Vertical

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució vertical, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

FT Horitzontal

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució horitzontal, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

FTE

Elèctrica

La caldera de fluid tèrmic elèctrica ATTSU FTE utilitza com a energia tèrmica l'electricitat, transformada en calor mitjançant resistències elèctriques submergides en el fluid tèrmic, amb rendiments tèrmics molt elevats

FT-PM

Biomassa

La caldera FT-PM és un generador de fluid tèrmic, en execució horitzontal o vertical, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica preparada per cremar qualsevol tipus de biomassa.

HHAS

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogas

La HHAS és una caldera d'aigua sobreescalfada, horitzontal, pirotubular.

RLAS

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogas

La caldera RLAS és una caldera d'aigua sobreescalfada, horitzontal, pirotubular de tres passos de fums, amb inversió de flama i cambra de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

ASPM

Biomassa

La caldera ASPM és una caldera d'aigua calenta i sobreescalfada horitzontal, pirotubular i llar refrigerada per la mateixa aigua de la caldera dissenyada per a qualsevol tipus de biomassa.

ASE

Elèctrica

La ASE és una caldera d'aigua sobreescalfada, concebuda per petits i mitjans consums, instal·lació per ambients nets.

S

Gas natural, Gasoil, Fueloil i Biogàs

La caldera S és pirotubular d'inversió de flama o de tres passos depenent de la potència, per a la generació d'aigua calenta.

ACE

Elèctrica baixa tensió (400 - 690 V)

La ATTSU ACE és una caldera d'aigua calenta elèctrica, concebuda per petits i mitjans consums

ACEMV

Elèctrica mitja tensió (4160-6600 V)

La ATTSU ACEMV és una caldera d'aigua calenta elèctrica, concebuda per mitjans i grans consums

ECO

Economitzador

El model ATTSU ECO és un economitzador dissenyat per la recuperació tèrmica de gasos de combustió

AV

Acumulador de vapor

Acumulador de vapor AV per a l'acumulació de vapor de 1.000 a 50.000 litres, adaptat a cada instal·lació.

IVL

Intercanviador

L'ATTSU IVL és un intercanviador especialment dissenyat per escalfar qualsevol líquid utilitzant com a font d'energia primària el vapor

CV

Distribuïdor de vapor

El col·lector de vapor CV és un equip pensat i dissenyat per a realitzar una distribució òptima de vapor en qualsevol línia de procés.

DG

Desgasificador

El model DG és un desgasificador tèrmic per tractar l'aigua d'alimentació de calderes

DF

Refredador de purgues

El model DF es un refredador de purgues compacte, dissenyat per l'ús en qualsevol caldera i instal·lació de vapor.

WTC

Depòsit aigua + tractament

La gamma WTC són equips complets de tractament i descalcificació d'aigua per l'alimentació de calderes. Són equips compactes i llestos per a funcionar "plug and play".

RVE

Reescalfador de vapor elèctric

El reescalfador de vapor elèctric ATTSU RVE està dissenyat per a aquells determinats processos que requereixen vapor sobreescalfat a una temperatura precisa.

BV1X

Interacumulador de agua calentado por vapor con intercambiador externo o interno

Interacumulador de agua calentado por vapor con intercambiador externo o interno

IAL

Intercanviador d'oli tèrmic

Per escalfar un altre tipus d'oli com el vegetal, animal, etc., adaptable al fluid secundari requerit

DC

Dipòsit col·lector d'emmagatzematge d'oli tèrmic, d'execució cilíndric-horitzontal, per allotjar el volum d'oli contingut en la instal·lació.

Model Dipòsit mòbil

Dipòsit mòbil

Dipòsit mòbil d'oli tèrmic ATTSU per l'emmagatzematge de fluid tèrmic a alta temperatura i pressió

DE

Dipòsit d'expansió per oli tèrmic

Dipòsit d'expansió per oli tèrmic

Economitzador d'oli tèrmic

Millora del rendiment

Economitzador d'acer al carbó, pel preescalfament de l'oli de retorn de la instal·lació. Bateria instal·lada en la sortida de la xemeneia.

Contacte
Newsletter