Calderes d'aigua sobrescalfada

ASE

Elèctrica

La ASE és una caldera d'aigua sobreescalfada, concebuda per petits i mitjans consums, instal·lació per ambients nets.

Potència tèrmica des de 15 kW fins a 10.000 kW per equip.

Les seves característiques principals resumides són:

Dimensions reduïdes, resultat d'una llarga experiència constructiva i una constant millora del producte.

Immillorable aprofitament tèrmic, doncs a més de tenir les resistències submergides en aigua, el seu disseny busca la màxima velocitat de l'aigua al voltant de les resistències, la qual cosa afavoreix l'intercanvi i això unit a un excel·lent aïllament tèrmic ens proporciona un conjunt de màxima eficiència.

Accessibilitat a tots els seus components i conseqüentment fàcil manteniment.
Flexibilitat de funcionament gràcies a l'esglaonament de potències (fins a 10 o més etapes de potència segons la dimensió de la caldera)

L'equip estàndard inclou la maniobra de control amigable –fàcil de comprendre i operar-, amb protecció diferencial i totes les seguretats reglamentàries a més de les específiques dels equips ATTSU.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres.

Contacte
Newsletter