Altres equips d'oli tèrmic

IAL

Intercanviador d'oli tèrmic

Per escalfar un altre tipus d'oli com el vegetal, animal, etc., adaptable al fluid secundari requerit

Intercanviador d'oli tèrmic com a fluid primari

Les seves principals característiques principals resumides són:

El IAL és un intercanviador especialment dissenyat per escalfar oli vegetal utilitzant com a fluid primari l'oli tèrmic.

  • Àmplia gamma de potències a partir de 100.000 kcal/h
  • Dimensió reduïda, resultat d'una llarga experiència constructiva i una constant millora del producte, amb la possibilitat de treballar tant en posició horitzontal com vertical
  • Extraordinària facilitat de neteja del circuit d'oli vegetal
  • Immillorable transmissió tèrmica, ja que en el disseny es busca la màxima velocitat de tots dos fluids el qual afavoreix l'intercanvi, això unit a un excel·lent aïllament tèrmic ens proporciona un conjunt de màxima eficiència.
  • Accessibilitat a tots els seus components i conseqüentment fàcil manteniment.

L'equip pot subministrar-se amb vàlvules, bombes i elements de control, amb sortida analògica i port de comunicacions per registre remot.

Intercanviadors certificats segons la Directiva 2014/68/UE.

IAL - Intercanviador d'oli tèrmic IAL - Intercanviador d'oli tèrmic IAL - Intercanviador d'oli tèrmic
Contacte
Newsletter