Com es dimensiona el tipus de caldera per a adaptar-la a cada procés?

Els criteris que se segueixen per a calcular quina caldera és la més adequada per a un determinat procés industrial són:

•    La potència útil: És el més immediat, i consisteix a calcular el treball que s'espera que acompleixi la nova caldera, respecte a l'energia que necessitarà per funcionar i el temps de funcionament.
•    La pressió de treball o de disseny: Es calcula per saber on arribarà la caldera durant el seu funcionament. Cal tenir en compte quin serà el punt de consum del vapor més allunyat possible del punt de producció de la caldera.
•    La producció de vapor: El consum de vapor necessari per al procés on s'aplicarà el sistema és determinant per ajustar les dimensions de la caldera i l'abast del circuit.
•    La temperatura de treball en continu: És necessari assegurar el manteniment de la temperatura adequada durant el màxim de temps de funcionament, sense necessitar un treball extra per mantenir-la constant.
 

Les calderes industrials que fabrica i ven ATTSU s'adapten per complet a les necessitats dels clients, amb dissenys de calderes més enllà dels models standard.


Contacte
Newsletter