Com es genera el vapor en una caldera de vapor?

Una caldera de vapor incorpora una càmera de combustió o forn per cremar el combustible i generar calor. La calor generada es transfereix a l'aigua per produir vapor, el procés d'ebullició. Això produeix vapor saturat a una velocitat que pot variar d'acord amb la potència que s'està cremant dins de la llar.

La calor restant en els gasos de combustió es pot evacuar o fer passar a través d'un economitzador, la funció és escalfar l'aigua d'alimentació abans que arribi a la caldera, per augmentar l'eficiència i disminuir el consum de combustible.Contacte
Newsletter