Com és l'interior d'una caldera?

A l'interior d'una caldera, mirant a través d'un tall longitudinal, allò que més destacaria és el cilindre exterior o envoltant de la caldera travessada per un ample cilindre en el seu interior. Per fora de l'envoltant hi ha una sèrie de vàlvules i conductes que connecten elements al procés i control. Durant el funcionament de la caldera, l'envoltant s'omple d'aigua al nivell necessari perquè s'escalfi fins a generar vapor.

La combustió té lloc en el cilindre interior, i els gasos surten a l'exterior per la xemeneia. La transmissió de calor entre l'aigua de l'envoltant i el cilindre on té lloc la combustió, es deu a la radiació i la convecció. L'escalfament de l'aigua produeix vapor a l'interior, per això se'n diu cambra de vapor, i circula pels tubs de fums fins a sortir per la xemeneia.

A mesura que circula pel circuit al voltant de la caldera, el vapor es va refredant, i el nivell d'aigua de la caldera es va omplint automàticament per continuar amb el procés, per això es va omplint automàticament.

En el següent vídeo explicatiu de ATTSU , de menys de tres minuts, pot veure's una senzilla explicació del funcionament de la caldera ATTSU model RL compacta,  a partir d'una imatge del seu interior.Contacte
Newsletter