Com es pot aprofitar la calor en el circuit de funcionament d'una caldera de vapor industrial?

En el circuit de funcionament d'una caldera de vapor industrial, la calor es “perd” en els gasos de combustió que surten per la xemeneia i a les purgues.

Gràcies a l'evolució en els dissenys, existeixen calderes proveïdes de circuits per aprofitar la calor d'aquests gasos abans d'emetre's finalment. L'aprofitament de la calor pot aplicar-se o bé a l'escalfament de l'aigua d'entrada al circuit, o bé a l'escalfament de l'aire que necessita el cremador per a la combustió. En poder arribar a condesar els gasos de fuita, s'arriba a rendiments del 105% en base P.C.I.

Per a les calderes que fabrica i instal·la ATTSU aquestes dues aplicacions no són alternatives, sinó complementàries i es poden aplicar alhora, i així ho ha posat en pràctica per a satisfer la necessitat de l'estalvi de combustible que exigeixen els  clients.


Contacte
Newsletter