Com es produeix l'arrencada d'una caldera pirotubular en fred?

L'acció de posar en marxa per primera vegada una caldera pirotubular ja suposa una arrencada en fred. En conseqüència, la càrrega mecànica en aquest tipus de calderes és molt més gran, ja que les arrencades en fred tenen com a principal característica l'absència d'ebullició de l'aigua i un esforç més gran dels elements de connexió i ancoratge de la caldera.

Per fer aquesta arrencada una mica més suportable a la caldera, el responsable del funcionament d'aquesta hauria de reduir la càrrega del cremador fins aconseguir l'estat d'ebullició.Contacte
Newsletter