Com funciona una caldera de vapor aquotubular?

En una caldera de vapor aquotubular, a diferència d'una pirotubular, l'aigua circula per l'interior dels tubs. La calor que es genera i els gasos de combustió que envolten els tubs escalfen l'aigua que circula al seu interior. Moltes calderes aquotubulars funcionen segons el principi de la circulació natural de l'aigua (també conegut com "termosifonado").

La capacitat d'aquest tipus de calderes pot incrementar-se si s'augmenten el nombre de tubs que formen part d'elles.Contacte
Newsletter