Com funcionen les calderes de vapor amb Biomassa?

Les calderes de vapor amb biomassa recuperen la calor que es genera durant el procés de combustió de la biomassa per a l'escalfament de l'aigua que es troba en el circuit del bescanviador de la caldera. En conseqüència, l'aigua calenta es deriva al circuit de calefacció.

Cada cert temps cal retirar les cendres generades per la combustió de la biomassa, i netejar el cremador.Contacte
Newsletter