Com funcionen les calderes de vapor industrials?

Les calderes de vapor industrials funcionen a partir de la combustió que es produeix en les cambres situades a l'interior de les las calderes. A més, perquè funcionin correctament, és necessari l'ús de l'aire comburent i una superfície d'intercanvi on es pugui procedir a realitzar una transferència de calor.Contacte
Newsletter