En què consisteix el model contenidor per a calderes de vapor industrials?

El model contenidor per a calderes de vapor industrial té com a objectiu ser una sala de calderes mòbil construïda a mida a dins d'un contenidor marítim estàndard de 20 peus. Amb aquesta finalitat s'equipa amb tots els elements que normalment formen part d'una sala de calderes completes.

Així mateix, s'inclou un dipòsit d'alimentació i un equip pel tractament d'aigua, a més d'un refredador de purgues i tots els elements necessaris perquè els diferents elements que formen part del contenidor puguin connectar-se correctament entre ells. El contenidor també disposa d'instal·lació elèctrica pròpia i d'una font d'enllumenat.


Contacte
Newsletter