En què consisteix el col·lector de vapor CV de ATTSU?

El col·lector de vapor és una instal·lació molt important dins del circuit de la caldera de vapor industrial, perquè ajuda a distribuir el vapor de la caldera o calderes a les diferents línies de la fàbrica i permet seccionar les línies de la fàbrica per al manteniment.

El col·lector de vapor CV de ATTSU es dissenya i fabrica a mida del circuit necessari, amb més o menys connexions segons les necessitats de la indústria. Inclou un sistema de purgues integrat per als condensats i està certificat d'acord amb la Directiva Europea 2014/68/UE.Contacte
Newsletter