On i per què s'acumula sutge en les calderes de vapor?

El sutge o la carbonissa es produeix per culpa de combustions ineficients i pobres d'oxigen en les calderes que funcionen amb combustibles sòlids (biomassa) o líquids pesants i pot fins i tot donar-se amb Gas natural o LPG.

La neteja de sutge ha de realitzar-se a la base de les xemeneies perquè no obstrueixin la sortida de fums, també en els buits i reixetes d'entrada, per a assegurar una eficient ventilació.

Pot prevenir-se la formació de sutge ajustant els cremadors i realitzant un manteniment anual del cremador i revisió de la combustió.

Els cremadors amb sonda d'oxigen de les calderes de ATTSU, graduen automàticament la proporció d'aire i combustible i així eviten combustions pobres en oxigen.


Contacte
Newsletter