Per a què es fan servir les calderes industrials de vapor a la indústria tèxtil?

L'aplicació del vapor a la indústria tèxtil és molt extesa, és habitual a molts subsectors i processos: fabricació de teixits, confecció de productes tèxtils.

El vapor es fa servir per als processos de rentat, tint, emblanquiment i planxat de teles.

En l'aplicació dels tints sobre les fibres, la fixació del color es pot fer mitjançant vapor. Els tancs on s'ha de banyar la tela en tint s'escalfen per etapes. El vapor circula pels bescanviadors.

També per fixar l'estampat a les teles es fa servir el vapor a alta temperatura a les màquines dissenyades per a això.

Ha de calcular-se la quantitat de vapor que es necessita per a cada màquina (assecadora, compactadora, calandra…).

ATTSU fabrica i instal·la calderes industrials de vapor a nombroses empreses del sector téxtil nacional i internacional. En cada cas hi adapta el disseny més adequat.


Contacte
Newsletter