Poden les calderes industrials instal•lar-se en activitats i entorns amb risc d'explosió (ATEX)?

Les activitats industrials considerades com altament perilloses compten amb legislació pròpia molt restrictiva que afecta els equips industrials de les seves instal·lacions.

Es coneix com ATEX (atmosferes explosives) a aquesta legislació específica, que afecta tant el fabricant dels equips industrials com a l'usuari final de l'equipament.

Qualsevol tipus de maquinària industrial habitual en les instal·lacions d'altres sectors, ha de fabricar-se amb uns components i sistemes de protecció elèctrics i mecànics especials que incloguin la protecció contra explosions si s'instal·laran en instal·lacions regulades per ATEX.

ATTSU subministra calderes especialment dissenyades per a entorns ATEX, ja sigui per a instal·lar-se a la intempèrie o sota cobert, per a funcionar a altes temperatures i pressions i fins i tot amb equipament anticongelació.


Contacte
Newsletter