Què es coneix com a manteniment preventiu de les calderes industrials?

S’anomena manteniment preventiu a les actuacions que es fan de manera planejada i periòdicament sobre les calderes industrials o la resta de maquinària industrial per a impedir que tinguin avaries i estalviar-se temps i diners en reparacions, assegurant també un major temps de funcionament.

Les operacions de manteniment preventiu responen a un pla programat i n'hi ha de freqüència, diària, setmanal, i unes altres amb menys freqüència.

Exemples d'operacions de manteniment preventiu són les purgues, les neteges, les verificacions de la pressió de vapor, dels nivells d'aigua, dels quadres elèctrics, etc. Són totes imprescindibles per al funcionament òptim de les calderes industrials.

ATTSU s'ofereix per a realitzar les operacions de manteniment preventiu i correctiu de les calderes que fabrica i instal·la segons un pla establert, ja que està degudament acreditada per a això.


Contacte
Newsletter