Què és el títol de vapor?

En parlar del títol de vapor en les calderes de vapor industrials es fa referència al percentatge en massa de vapor en la mescla aigua líquida-vapor que és la que circula per les seves instal·lacions.

El valor d'aquest percentatge varia des de 0 a 1. El valor 0 és el que correspon a l'aigua líquida (no hi ha vapor), i l'1 al vapor saturat (tot és vapor).

El títol té valors baixos quan hi ha aigua líquida suficient per a dipositar-se en el fons de les canonades, i té valors alts quan l'aigua està només en forma de petites gotes en suspensió en el vapor.

En les calderes de vapor industrials, el títol de vapor és summament important, ja que, quanta més aigua porti el vapor (menor títol), menys calor s'aprofita, és a dir, menor rendiment té la instal·lació.

Les calderes ATTSU amb una gran altura de la cambra de vapor, asseguren un títol de vapor del 99%, i això garanteix el vapor de màxima qualitat.Contacte
Newsletter

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i la seva experiència mentre visita el nostre web.