Què és una sala de calderes mòbil?

Una sala de calderes mòbil és un nou sistema dissenyat per ATTSU en la qual tots els elements essencials per a la generació de vapor s'instal·len en un contenidor de 20 ' High Cube adaptat.

La principal característica d'aquest sistema és que la instal·lació per a la generació de vapor es pot realitzar en menys temps, si ho comparem amb la instal·lació d'una sala de calderes convencional i permet poder canviar la ubicació de la sala rápidament i a un cost menor. Així mateix, també implica l'estalvi d'espai a l'interior de fàbriques.Contacte
Newsletter