Què són les calderes industrials?

Les calderes industrials són màquines o dispositius d'enginyeria l'objectiu principal de les quals és la generació de vapor. La calor que es genera, que pot procedir de qualsevol font d'energia, fa que aquest es transformi en energia d'ús, ja sigui a través d'un mitjà en fase liquida o vapor.


Contacte