Què són les Normes Harmonitzades Europees i quines altres afecten el disseny, la fabricació i la inspecció de calderes de vapor industrials?

Les Normes Harmonitzades es diuen així perquè es comparteixen entre els països membres, els de la Unió Europea en aquest cas, per a aconseguir que tots els productes que es fabriquen en aquest territori ofereixin les mateixes garanties per als seus usuaris i també que totes les màquines que funcionen a la UE compleixen amb les mateixes característiques de seguretat independentment del seu lloc de fabricació.

Les calderes de vapor industrials es regeixen per les normatives internacionals d’aparells a pressió, i les autoritats que s'encarreguen de la seva elaboració són:

-El British Standards Institution (BSI)

-El Comitè Europeu per a l'Estandardització (CEN)

​-ASME, (American Society of Mechanical Engineers )

 

ATTSU fabrica tots els seus equips d'acord amb les Normes Harmonitzades Europees i altres codis reconeguts internacionalment com a ISO, EN, ASME, Directiva 2014/68/UE. Aquestes normes són aplicables tant pel que fa al disseny, com a la fabricació i les inspeccions.Contacte
Newsletter