Què són les purgues de fangs en calderes de vapor?

La contínua evaporació que es produeix dins d'una caldera de vapor propicia la concentració i acumulació de sals i partícules dissoltes de l'aigua que conté. Al saturar-se, aquestes partícules precipiten al fons de la caldera i creen uns "llots" a la part baixa de la caldera.

Per evitar que impureses en forma de llots i incrustacions se sedimentin i s'adhereixin a les parets o fons de la caldera, podent ocasionar un problema en evitar la refrigeració dels tubs i llar de combustió, es duran a terme purgues manuals o automàtiques cada 1, 2,4 o 8 hores depenent de la concentració de l'aigua d'alimentació.

Moltes de les calderes d'ATTSU incorporen un sistema de purgues automàtiques per assegurar un funcionament òptim de la caldera de vapor subministrada i optimitzar la vida útil de l'equip.Contacte
Newsletter