Quina diferència hi ha entre aigua sobreescalfada i vapor en les calderes industrials?

L'aigua, més calenta o menys, es fa servir per a diferents processos industrials. Per això es poden distingir tres tipus de calderes:

• Les calderes d'aigua calenta, que serien les d'ús domèstic o per a col·lectivitats, per a calefacció o aigua calenta sanitària, la temperatura de la qual no arriba a superar els 110 °C.

• Les calderes d'aigua sobreescalfada són les que fan servir l'aigua a temperatura superiors al punt d'ebullició (110 °C-374 °C), però en les quals l'aigua s'ha de mantenir líquida, per això treballen a una pressió més elevada per a evitar que s'evapori.

• Les calderes de vapor són les que afavoreixen que l'aigua s'evapori i circuli en forma de gas per al seu ús industrial.

ATTSU dissenya, fabrica i instal·la calderes dels tres tipus, per a tota mena d'aplicacions i sectors.


Contacte
Newsletter