Quina és la diferència entre una caldera industrial pirotubular i aquotubular?

En una caldera industrial pirotubular, el principal fluid es troba en estat líquid i en un recipient que es troba travessat per tubs. És a través d'aquests tubs pels quals circulen gasos a una temperatura elevada com a conseqüència del procés de combustió que es produeix. El fluid, és a dir, l'aigua, s'evapora quan entra en contacte amb els tubs calents i crea vapor.

Per la seva banda, en una caldera aquotubular el fluid es desplaça pels tubs de la caldera durant el procés d'escalfament i arriba a altes pressions en la seva sortida. Aquest tipus de calderes són molt utilitzades en centrals termoelèctriques per la seva gran capacitat de generació de vapor.


Contacte
Newsletter