Quina és la principal característica de les calderes industrials d'aigua sobreescalfada?

A les calderes industrials d'aigua sobreescalfada, l'aigua se sotmet a pressió i es porta a un punt d'ebullició de 100 ° C produint vapor.

Parlem de calderes pirotubulars, amb volum d'aigua elevat i una gran zona d'intercanvi de temperatura. Es tracta de dissenys capaços d'adaptar-se a les temperatures i pressions segons les necessitats.

Com totes les calderes d'Attsu, les calderes d'aigua sobreescalfada s'han dissenyat seguint les directrius de la llei 2017/68/UE per equips a pressió.Contacte
Newsletter