Quines mesures ambientals per a emissions es poden instal·lar a les calderes industrials de vapor?

Per evitar l'emissió de partícules i altres substàncies contaminants a l'atmosfera, procedents d'instal·lacions de combustió com les calderes industrials de vapor, és necessari disposar de:

-Bon disseny de la cambra de combustió.

-Bon cremador.

-Bona regulació i anàlisi dels gasos.

-Bon manteniment i revisió freqüent.

 

Tot això per als combustibles líquids i gasosos.

Per a la combustió de biomassa, a més serà necessari disposar de multiciclons, electrofiltres o filtres de mànegues a fi de retenir les partícules que genera la combustió.

En les instal·lacions de calderes de biomassa que realitza ATTSU, s'instal·len els equips necessaris per complir amb la normativa vigent d'emissions.

Tota la maquinària que fabrica i instal·la ATTSU s'adequa a la legislació vigent sobre qualitat de l'aire de la Unió Europea i el disseny dels seus models està dirigit a disminuir les seves emissions.Contacte
Newsletter