¿Quins requisits tècnics es necessiten per al disseny i fabricació de calderes industrials?

Qui fabrica calderes industrials de vapor, com ara ATTSU, ofereixen els seus clients les calderes més ajustades a les seves necessitats. Els requisits que el fabricant de calderes industrials sol·licita al client per a fabricar la seva, són:

-El tipus de combustible que farà servir la caldera.

-El fluxe de vapor necessari en el punt de consum previst.

-La pressió necessària al punt de repartiment definit.

-Informació sobre la manera de funcionar prevista (curves de càrrega o informació similar, freqüència d’enceses, càrrega mitjana prevista, etc)

-Temperatura mínima del combustible després de l’economitzador (si se n’ instala)

-Equipament complementari desitjat, com ara bombes especials, circuits de circulació d’aigua auxiliars, control remot del funcionament de la caldera…

El departament de disseny d’ATTSU col·labora amb cada client per a crear la caldera més ajustada a les seves necessitats.


Contacte
Newsletter