Quins són els principals problemes que ténen les calderes de vapor industrials?

Deixant de banda les avaries de dispositius elèctrics o trencament de peces, que poden tenir lloc, les calderes de vapor industrials sofreixen problemes generalment provocats per la qualitat de l'aigua que circula pel circuit. Els dipòsits de calç i les corrosions són els més comuns.

Quan la concentració de partícules en suspensió de l'aigua és excessiva, les més pesades es van al fons i allà s'acumulen en forma de dipòsits, principalment de calç. Aquests dipòsits poden provocar errors en els mecanismes de control instal·lats en les calderes per a controlar el nivell d'aigua o la pressió en el circuit. Problemes com els dipòsits i les incrustacions solen estar molt relacionats.

Les altes temperatures de l'aigua en les calderes de vapor, més les substàncies dissoltes en aquest aigua en forma de sòlids però també gasos, donen lloc a les corrosions de les parets metàl·liques de les calderes. És fàcil de detectar la corrosió pel color vermellós de l'aigua.

ATTSU ofereix als seus clients un pla de manteniment preventiu i correctiu de les seves calderes.


Contacte
Newsletter