Quins tipus de bescanviador de calor existeixen per a vapor ?

El bescanviador de calor serveix per a escalfar un altre fluid a partir de vapor, és a dir transmet la calor del vapor a un altre fluid. Els bescanviadors de calor es dissenyen d'acord amb les necessitats d'ús i segons els requeriments del procés industrial on s'aplicaran.

Existeixen bescanviadors de tubs i de plaques amb diferents dissenys segons necessitats i aplicacions.

A més, els bescanviadors poden tenir el format de forqueta (hairpin), serpentí o bateria.

Sempre ha de triar-se el millor disseny per a garantir una més eficient transmissió de calor i una aplicació industrial adequada.

ATTSU disposa entre la seva gamma d'equips de vapor amb el disseny ideal per a qualsevol aplicació industrial que en necessiti.Contacte
Newsletter