Calderes de fluid tèrmic

FT-PM

Biomassa
Graella Mòbil completament refrigerada per aigua

La caldera FT-PM és un generador de fluid tèrmic, en execució horitzontal o vertical, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica preparada per cremar qualsevol tipus de biomassa.

Amb potències des de 100 kW fins a 15.000 kW per combustionar qualsevol tipus de biomassa.

Les seves característiques principals resumides són:

Adequades per a utilitzar la més variada gamma de biomassa, especialment aquelles que poden produir escòries (escorça d'arbre, restes de  poda forestal, palla, etc.).

Incorporen sistemes automàtics d'alimentació, d'extracció de cendres i escòries, de control de depressió a la llar i de distribució de l'aire comburent i gasos recirculats a tres nivells, per augmentar el seu rendiment.

Té un disseny compacte amb velocitats de gasos i fluids elevats que aconsegueixen un alt rendiment tèrmic i baixes temperatures de pel·lícula.

La caldera FTPM té 3 passos de fums en serpentins dobles helicoïdals, concèntrics i units per un col·lector.

Amb l'experiència de més de 50 anys i la investigació continuada s'ha aconseguit que la caldera FT-PM tingui una temperatura de pel·lícula homogènia i estable, que es tradueix en una llarga vida del fluid calor portant.

Degut a l'aïllant de gran espessor i alta densitat, la caldera FT-PM és una de les que té menor pèrdua tèrmica per radiació.

Les seves tapes de fàcil obertura fan de la FT-PM, una caldera de fàcil manteniment.

Amb diferencial tèrmic estàndard de 20 ºC. Consultar per altres temperatures diferencials.

Models especials per temperatures molt elevades (400 ºC) o fluid tèrmic en fase vapor.

La caldera FT-PM està certificada segons la Directiva Europea 2014/68/UE.

La caldera FT-PM pot subministrar-se (sota comanda) amb l'armari elèctric de control ATTSUTROL, amb autòmat incorporat per sistemes de telecontrol.

La caldera FT-PM sota comanda, es pot subministrar amb el quadre elèctric i maniobra de la caldera que compleixin la normativa ATEX.

La caldera FT-PM amb un únic comandament per a la posada en marxa, indicadors d'incidències, bloquejos automàtics contra maniobres errònies i un panell d'instruccions resumides de manteniment, la fan molt fiable i comprensible per l'operador de calderes. 

Contacte
Newsletter