Calderes de fluid tèrmic

FT Horitzontal

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució horitzontal, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

Amb potències des de 100 kW fins a 10.000 kW.

Les seves característiques principals resumides són:

La caldera de fluid/oli tèrmic marca ATTSU, de concepció aquotubular horitzontal de tres passos de fums, d'alta eficiència energètica, baix nivell de contaminació i baix cost de manteniment.

Té un disseny focalitzat en la consecució de l'absorció màxima de calor, garantint temperatures de pel·lícula per sota de les màximes admissibles pel fluid utilitzat.

La caldera està formada per dos serpentins helicoïdals concèntrics, en sèrie i instal·lats a contracorrent dels gasos de combustió.

En el dimensionament dels serpentins i dels espais entre ells es dóna prioritat a la maximització del rendiment de l'equip, mitjançant un software de càlcul d'última generació i un equip humà amb una dilatada experiència en el món de las calderes.

Models especials per a temperatures molt elevades (400ºC) o fluid tèrmic en fase vapor.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

Contacte
Newsletter