Calderes de vapor

GE

Elèctrica baixa tensió (400 - 690 V)

Caldera de vapor elèctrica que produeix vapor de gran puresa.

Produccions de vapor de 20 Kg/h (15 kW) - 15.000 Kg/h (10.000 kW).

Les seves característiques principals resumides són:

Alt títol de vapor, gràcies al gran volum i l’altura de la cambra de vapor, units a la incorporació interior del separador de gotes.

Gràcies a l'experiència acumulada en més de 70 anys i una investigació continuada, la caldera GE, com a conseqüència del seu aïllament de gran espessor i alta densitat, té unes pèrdues per radiació molt baixes.

••Gran accessibilitat pel manteniment i revisió, degut al registre i panells desmuntables del cos a pressió.

•Les resistències òhmiques de baixa càrrega d'acer inoxidable, encapsulades i blindades, totalment submergides fan que la GE sigui una caldera amb una immillorable transmissió tèrmica.

•Tota la caldera està perfectament calorifugada amb una capa de llana mineral, carenada amb xapa d'acer pintada de manera que són mínimes les pèrdues per radiació.

•Amb l'escalonament de potència des de 1 fins a 10 o més etapes, fan de la GE, un generador de vapor flexible i modulant en la producció de vapor.
L’assemblatge del cos i el fons es realitzen amb unions soldades elèctricament segons procediment homologat, de manera que es realitzen les probes no destructives de control de qualitat per a soldadures prescrites en les normes de disseny.

•Sota comanda, la caldera GE pot subministrar-se amb armari elèctric de control ATTSUTROL, amb autòmat incorporat aconseguint una vigilància de 24 o 72 hores.

•La caldera GE té un únic control per a la posada en marxa, indicadors d'incidències, bloquejos automàtics contra maniobres errònies i un panell amb instruccions resumides de manteniment, elements que la fan molt fiable i comprensible per a l'operador de calderes. 

•La bomba d'alimentació, el nivell òptic i les vàlvules són d'acer al carboni, d’una qualitat adequada a les condicions de servei. 

Al càlcul i construcció de la caldera es segueixen les normes del Codi Alemany TRD, la directiva europea d'equips a pressió 2014/68/E i el REP (Reglament d'Equips a Pressió).

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

 

Consulti les cerificacions d'ATTSU 

Contacte
Newsletter