Calderes de vapor

HH

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor, pirotubular de tres passos de fums totalment refrigerada per aigua.

Produccions de vapor des de 2 t/h a 25 t/h i potència tèrmica des de 1.500 kW a 16.500 kW.

Les seves característiques principals resumides són:

La caldera HH és una caldera de vapor, horitzontal, pirotubular de tres passos de fums i amb cambra de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

Amb produccions de vapor des de 2 t/h a 25 t/h i potència tèrmica des de 1.500 kW a 16.500 kW.

Un exhaustiu estudi de geometries ens permet obtenir una relació òptima entre volums de combustió i superfície d'intercanvi.

El model HH està concebut i dissenyat per a treballar amb una càrrega tèrmica baixa  de la cambra de combustió (< a 1’25 MW/m3) resultant en una combustió molt poc contaminant. Gràcies al seu sobredimensionament, el model HH presumeix d'ésser un dels màxims productors de vapor en la seva modalitat del mercat.

La recirculació interna de l'aigua i la baixa resistència al pas dels gasos està garantida gràcies al disseny, la secció de tubs i la separació existent entre ells. Rendiments fins al 91%

La selecció de materials i equips també està concebuda per a oferir la màxima longevitat de les nostres calderes.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

 

Consultar Certificacions ATTSU

Contacte
Newsletter