Altres equips de vapor

WTC

Depòsit aigua + tractament

La gamma WTC són equips complets de tractament i descalcificació d'aigua per l'alimentació de calderes. Són equips compactes i llestos per a funcionar "plug and play".

La gamma estàndard comprèn des de 300 litres fins a 5.000 litres, amb possibilitat d'ajustar el volum a las característiques i necessitats de cada instal·lació.

Les seves característiques principals són:

- Equip compacte preparat per funcionar "plug and play" 

- Construït en Acer Inoxidable AISI-316.

- Descalcificador de 1 o 2 columnes segons model, característiques de la instal·lació o requeriment del client.

- Equipats amb presa pel retorn de condensats, disminuint el consum d'aigua i elevant el rendiment global de la instal·lació.

- Bomba dosificadora automàtica de producte amb electrovàlvula de regulació de cabal.

 

 

Contacte
Newsletter