Notícies

Li oferim un resum de les notícies
més rellevants relacionades amb el Grup ATTSU

Prequalificació del Govern del Regne de Bahrain

ATTSU realitza la inspecció de prequalificació pel Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning del govern de Bahrain

ATTSU va realitzar el passat 9 de Setembre del 2016 la inspecció tècnica del sistema de control i qualitat de fabricació de les calderes industrials i elements fabricats per ATTSU. Aquesta auditoria realitzada per l'Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning del Govierno de Bahrain, permet ser qualificat i autoritzat per a la instal·lació i muntatge dels equips a Bahrain.

El Ministeri de Foment proporciona infraestructura d'acord amb els marcs legals establerts en el Pla Mestre Nacional Estratègic de Bahrain, perspectives 2030. El Ministeri de Foment és la branca de construcció del govern del Regne de Bahrain, i té la supervisió del Pla Mestre Nacional Estratègic de Bahrain:

    
El desenvolupament d'infraestructura estratègica que consisteix en la planificació, el disseny, els sistemes de drenatge per al Regne construcció i manteniment de la xarxa viària pública.
    
Disseny, construcció, gestió de projectes i manteniment d'edificis públics

http://www.works.gov.bh/
uploads/images/entradas//attsu-bahrain-steam-boilers-0xg.jpg
uploads/images/entradas/precualificacion-del-gobierno-del-reino-de-bahrein-calderas-de-vapor/ministry-of-works-bahrain-FaS.jpg
Contacte
Newsletter